Länkar som till viss del har beröring till pandemier

 
Pandemi, hem
Sverige    
Regeringen
Ansvarig minister
Maria Larsson
Äldre- och folkhälsominister
   
MSB
Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
   
Smittskyddsinstitutet
Bevakar situationen och förutsättningarna för att smittsamma sjukdomar ska spridas bland människor. Regeringens expertmyndighet i smittskyddsfrågor.
   
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ansvarar bland annat för folkhälsa och förebyggande av smittsamma sjukdomar som kan drabba människor
   
Jordbruksverket
Ansvarar för smittskyddet när det gäller tama fjäderfä som värphöns och slaktkycklingar.
   
     
     


 
 
Anpassad sökning